s
s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MLC

GO TO MLC HOMEPAGE


FOOL FOR POETRY
INTERNATIONAL CHAPBOOK
COMPETITION 2018


 

submit
Submit to Southword

 

 

ONLINE BOOKSTORE FEATURED TITLES

 

New Irish Voices
Poetry chapbooks by
Roisin Kelly & Paul McMahon


 

 

Liberty Walks Naked
by Maram al-Masri, trans. Theo Dorgan

 

n


Chapbooks by Fool for Poetry
Competition Winners 2018

Not in Heaven by Molly Minturn
Bog Arabic by Bernadette McCarthy


 

 

Richesses

Richesses: Francophone Songwriter Poets
Edited and translated by Aidan Hayes

 

 

 

 

Munster Literature Centre

Create your badge

 

 

 

 

 

Arts Council

 

 

Cork City Council

 

 

Foras na Gaeilge

 

 

Cork County Council

   

 

 

PÓL Ó MUIRÍ

 

 

 

Pól Ó Muirí
Tháinig Pól Ó Muirí ar an saol i mBéal Feirste. Is iriseoir agus scríbhneoir é.

 

 

 

 

 

 

 

An Grá Tuscánach

 

 

uno

 

Tusa, mise         

Nimh san fhilíocht.       

 

due

 

Lorg éadrom méar

Ar chraiceann beo

Lorg éadrom méar

Cuimhne agus cion

Fiche bliain ag feo.

 

tre  

 

Barróg

Aon bharróg amháin

Aon bharróg ghrámhar amháin

Eadrainn

Do chíocha ar mo chliabh

 

Agus póg

Aon phóg amháin

Aon phóg éadrom amháin

Beola le beola

Bomaite

Aon bhomaite amháin

 

Agus ceist

Aon cheist amháin

Aon cheist chiúin amháin

An lá sular imigh tú

“Ar chuir mé isteach ort?”

 

 

Agus freagra

Aon fhreagra amháin

Aon fhreagra gonta amháin

“Chuir agus níor chuir”

 

Agus tú idir dáil is pósadh,

Toscana an dá thaobh.

 

quattro

 

An cuimhin leat an bheirt againn sa Grand Opera House,

Muid chomh hard sin in airde gur bhaol dúinn titim i laige;

An cuimhin leat muid inár seasamh ar Great Victoria Street,

Lá Bealtaine ag teacht chun deiridh, mo chasóg ar do ghuaillí nochta

Agus an ghrian ag fuarú?

 

cinque

 

Maireann drithleog bheo do chuimhne ionam go fóill

D’ainneoin scaradh bliantaí agus paidir na filíochta.

Maireann drithleog bheo do chuimhne ionam go fóill

Agus pilleann tú mar scáil ar laethanta Earraigh

Le go ndorchaítear mo mheon, meon an fhir aibí,

Mar dhea, athair grámhar clainne agus céile dílis fir,

Scríbhneoir stuama socair ach, go fóill féin, go fóill féin,

Tá an rud seo i m’aigne, radharc nár ruaigeadh riamh,

Mé i mo sheasamh ar Shráid Uí Chonaill, greim an fhir bháite

Ar bhláthanna agam agus tú ag teacht faoi dhéin

Le fear eile i do chuideachta, tú ag spochadh as,

Idir shúgradh agus dáiríre: “Ní cheannaíonn tusa bláthanna dom”

Agus tugann tú mo bhláthanna dó le go n-iompróidh sé duit iad.

Tig fonn orm iad a stoitheadh as a dhorn Dúitseach, a gcaitheamh

Sa Life – ach ní dhéanaim – nó do bharróg i stáisiún Uí Chonghaile

Agus tú i do sheasamh, ag fanacht liom, ag fanacht liomsa,

Nó do phóg éadrom i leabharlann ollscoile (nach ann di níos mó)

Nó rian do mhéar ar bhois agus ticéad abhaile á cheannach agat

 

Nó an oíche ar chúlaigh mé uait mar go raibh éad orm,

Mar gur tuigeadh dom, faoi dheireadh is faoi dheoidh,

Nár leor mé; nach raibh mé ard go leor nó fionn go leor

Nó saibhir go leor; nach raibh ionam ach d’amadán Éireannach;

Cuideachta spraíúil, fear lán grinn, do pheata beag rua. 

D’fhág mé thú i do sheasamh ar leac an dorais

Agus rinne iontas den dóigh ar cailleadh rud inteacht

In aistriú na mothúchán idir an Iodáil agus Éirinn

Agus an dúil gan fháil ag cogaint an chroí asam

Mar a bheadh maláire ann; taom eile tráma

Nár dhual do scoláire siosmaideach mar mé

Ag cnapadh gach uile choiscéim a thóg mé;

A lúb m’inneach bun os cionn agus droim ar ais

A d’uirísligh mé ansin, a uiríslíonn i gcónaí mé,

A phlúchann mo chliabh go dtí an lá atá inniu ann,

Agus níl am ar bith ann nach bhfeicim “An Charraig Dhubh”

Ar bhus nó ar Dart nach smaointím ort, Lorelei, a scáil ar chroí,

Bean dhubh na Fearsaide agus Firenze, agus seo arís mé

Ag tochas na cneá féacháil an bhfuil angadh inti go fóill

 

Agus tá.

 

sei

 

Cad é a d’éirigh don Dúitseach sa deireadh?

Bhris tú croí a chailín siúd, nár bhris –

Bhagair sí lámh a chur ina bás féin –

Ach bhí sé uait agus fuair tú a raibh uait.

 

Ach cad é a d’éirigh dó sa deireadh,

An créatúr filiúnta a d’éirigh as jab seascair,

A rinne rogha den rann thar an ríomhaire,

Le tráchtas a scríobh ar fhilíocht Heaney?

 

Cén t-am den lá geal nó den oíche dhubh ar tuigeadh dó

Nach raibh spéis agat i bhfilíocht,

Nach gceannódh filíocht teach nó seodra,

Nach raibh san fhilíocht ach tearmann amadáin?

 

La dolce vita, duitse, gan cheist,

Agus an via doloroso dósan?

 

sette

 

Ní Dante mise agus ní Beatrice tusa.

Thug mé féin cnuasach filíochta duit

Agus shínigh é: “Con amore. Am I allowed to write that?”

Damnaím anois thú leis an bhronntanas céanna;

Cuirim do cholainn in adhmad beo teanga,

 

Seo adhlacadh in abairtí atá á labhairt ó aimsir Rómhánach.

Ní thuigeann tusa cumhacht na bhfocal seo

Ach tuigeann mórán eile iad; tuigeann siad an mhasla;

Tuigeann siad go mairfidh tú faoi smál go deo

 

Is cuma cén coirnéal den chruinne ina gcónaíonn tú

Is cuma praghas do thí agus do chuntas ramhar bainc;

I gcuisle agus i gcónra na cainte seo a mhaireann tú

Ó aois go haois; seo mo ghréasán domhanda,

 

Seo bua an fhile gan iomrá féin;

Diamhaslaím in éadan an Spioraid Naoimh

Tugaim cúl mo chinn lena sheacht dtíolacthaí

Agus déanaim peacach fonnmhar díom féin

 

Ar son díoltais agus feirge.

Go maithe Sé dom é – ach chan go fóill.

 

otto

 

An dtuigeann tú anois mar a imrítear

Cluiche filiúnta seo chliseadh an chaidrimh?

Briseann tusa mo chroí; scriosaimse do chlú.

 

nove

 

An bheirt againn i dtacsaí dubh ar uair an mheán oíche;

An ród sin romhainn folamh agus tú ag canadh amhráin,

Iomann binn Iodáilise ar Bhóthar na bhFál,

Bolg an tacsaí sin tamall beag ina theach ceoldráma

Agus an sneachta íon ag scuabadh anuas

Ar Shéipéal Naomh Pól mar a bheadh confetti ann.

 

dieci

 

“Is trua,” a dúirt tú le suiríoch eile

“Nár casadh Paolone orm ní ba luaithe.”

Ba chruálach na focla sin agat leis

Nó bhí sé doirte duit, nach raibh,

Agus fios agat go raibh agus ba mhinic

Tusa agus eisean lúbtha i mbarróg thostach.

 

Nó b’fhéidir go raibh tú ag iarraidh an croí bog

A fháisceadh as nó a mhuineál a bhriseadh?

 

undici

 

Amharcadh tú anonn ar an Aigeán Ciúin

Agus stánfaidh mise ar Loch nEathach.

 

Déanadh tú iontas den iolar in Alasca;

Bainfidh clamhán Ard Mhacha an anáil asam.

 

Óladh tusa an Chianti is fearr as fíonghorta na Tuscáine

Agus ólfaidh mise Jameson’s i bpubanna Conallacha.

 

Siúladh tú ar do shuaimhneas ar na Sléibhte Creagacha

Agus rachaidh mé thar chruacha agus beanna Ultacha.

 

Gabh thusa a chodladh agus an ghrian ag dul a luí

Agus éireoidh mise go moch le breacadh an lae.

 

Bí thusa sona thiar agus beidh mise sásta thoir;

Tá agat a mbeidh agat; tá agam a bhfuil uaim.

 

dodici

 

Dá mbíodh deis agam, rachainn siar  

Go dtí an chéad chruinniú ollscoile sin,

Rachainn siar agus ní shuífinn leat;

Ní labharfainn Iodáilis chnapánach leat:

“Ciao, bella, che cosa? Mi chiamo Paolo.”

 

Ní thabharfainn suntas do do mhiongháire.

Dá mbíodh deis agam, dhiúltóinn do phóg,

Stróicfinn an leathuair sin as an leabhar staire

Ach ba mhór an chaill é dom ar dhóigh,

An dán atá mé á mhaíomh, an dán.

 

tredici

 

Faoiseamh a bheadh ann mar fhuath,

Faoiseamh, ach níl fuath agam duit.

 

quattordici

 

D’ofráil tú dom oíche a chaitheamh leat

A fhad – agus seo chugam miongháire

Mailíseach na mná nár mhaighdean í –

A fhad is nach gcorróinn na braillíní.

 

Ach b’fhearr liomsa codladh aonair mar fhear sa tseomra cúil

Ná bheith i do chuideachta fhuar mar choillteán.

 

quindici

 

Scríobhainn chugat ar an tseandóigh

Le peann, pár, stampa agus post.

Scríobhainn chugat ar an tseandóigh

I ndúch agus i ndúil, le focal agus fonn,

Agus tá mé ag scríobh chugat go fóill,

Gan le rá agam a thuilleadh ach:

Basta; buona fortuna; sono stanco.

 

sedici

 

Tú ag damhsa in Alliance Francaise

Agus sa phub sin i nDún Laoghaire

Agus sa chlub oíche ar Shráid Líosáin,

Tú i Maddens, do dhroim liom,

An ghloine sin Guinness gan ól

Agus fear eile faoi agallamh.

 

diciassette

 

Phós tú sa deireadh, nár phós?

Nach maith go dtáinig an dara hiarraidh,

An dara seoid ar mhéar, an dara deis,

An dara plean don dara pósadh,

Gur aimsigh tú grá ar thairseach an dá scór?

 

diciotto

 

Grá a bhaineann agus nach gcuireann

Grá a laghdaíonn agus nach láidríonn

Grá mar ghoin, grá mar mhargadh,

Grá na spré, an grá Tuscánach.

 

diciannove

 

An pictiúr sin ar an tábla i do sheomra leapa,

Tú i measc chairde rachmasacha do cheantair,

Na cait ag breathnú na banríona, tú ag lonrú as a measc,

“Lanzerotte,” a dúirt tú, ar nós cuma liom,

Agus gan fios agam cá raibh Lanzerotte.

 

venti   

 

Cuairt gan choinne ar Chéadaoin an Luaithrigh,

Tusa agus an Carghas in aon chuimhne amháin

Staonadh, troscadh, sciúrsáil, cara mia.

 

©2012 Pól Ó Muirí

 

Author Links

 

Pól Ó Muirí ag Coiscéim

Ó Muirí ag Ricorso

'Tá possibilities maithe ansin': prós le Ó Muirí ag Southword

 

 

CLÁR AR AIS GO DTÍ AN BARR AN CHÉAD DÁN EILE

 

 

   
 
©2009 Southword Editions
and
Munster Literature Centre
   

Southword 6 Southword No 7 Southword No 8 Southword No 9 Southword No 10 Southword 11 southword 12 Southword No 14 Southword No 15