s
s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MLC

GO TO MLC HOMEPAGE


FOOL FOR POETRY
INTERNATIONAL CHAPBOOK
COMPETITION 2018


 

submit
Submit to Southword

 

 

ONLINE BOOKSTORE FEATURED TITLES

 

New Irish Voices
Poetry chapbooks by
Roisin Kelly & Paul McMahon


 

 

Liberty Walks Naked
by Maram al-Masri, trans. Theo Dorgan

 

n


Chapbooks by Fool for Poetry
Competition Winners 2018

Not in Heaven by Molly Minturn
Bog Arabic by Bernadette McCarthy


 

 

Richesses

Richesses: Francophone Songwriter Poets
Edited and translated by Aidan Hayes

 

 

 

 

Munster Literature Centre

Create your badge

 

 

 

 

 

Arts Council

 

 

Cork City Council

 

 

Foras na Gaeilge

 

 

Cork County Council

   

 

 

BRÍD NÍ MHÓRÁIN

 

 

 

 

 

brid ni mhorainTá cónaí ar Bhríd Ní Mhóráin ar an gCam in Oirthear Duibhneach agus í ag oibriú mar scríbhneoir cónaitheach le hOidhreacht Chorca Dhuibhne, le tacaíocht Ealaín na Gaeltachta, i nGaeltacht Chorca Dhuibhne ó 2003. I measc na leabhar atá foilsithe aici tá Ceiliúradh Cré (Coiscéim, 1992), Fé Bhrat Bhríde (An Sagart, 2002), Síolta an Iomais (Cló Iar-Chonnachta, 2006), An Cosán Bán/The White Path (Oidhreacht Chorca Dhuibhne, 2008)agus Pietas (An Sagart, 2010). Foilsíodh dánta dá cuid ar líne in Connotation Press, 2011 agus Poetry International Poetry Rotterdam, 2013.

 

 

 

 

 

 

Saothrú an Ghairdín

 

Il faut cultiver notre jardin
(Voltaire)

 

 

Ar strae i gcoill thiubh focal

D’iarraidh slí a dhéanamh trí charn,

curtha i dtaisce, gan cur isteach air, le blianta:

Bileoga bána a thit ó chrann an léinn

Bileoga feoite a shéid gaotha muinteartha

Is bileoga buí fillte, fíneálta ón imigéin,

Breac le teangacha iomadúla,

- ba leasc liom scaoileadh le haon ruainne.

 

Ba léir, áfach, go raibh cuid den gcnuas

Chomh tirim, chomh caite, chomh briosc,

Gur bhaol go ndéanfaí mionrabh de

Nó nead chluthair do luchaibh

Agus cheal spáis, stórais is foighne

Thugas, gan scrupall, fén ollcharn

D’fhonn gortghlanadh ar an mbonn

Nach féidir a bhreith leat

Ach a scaoileann tú uait.

 

Bhaineas amach is ghearras go mion

Ualach leathanach ar a raibh lorg

Pheannaireacht m’óige nó nótaí clóscríte

Gréasán eolais is smaointe bhí breactha

Le breis is dhá scór de bhlianta.

Ní mar a chéile leis na saoithe

A dhein mionscrúdú ar lámhscríbhinní

Ní raibh aon tseoid ar nós Pangur Bán

Ar imeall leamh na léachtaí.

 

Níorbh fhiú liom ach trí chnó acadúil,

-Dhá cheann Ghaelach agus ceann Francach,

A spáráil ó shoitheach na hathchursála:

-Gaois ríordánaithe ón gCraobh Óir:

-An t-aon pheaca ar fhile bheith teagascach;

-Oidhreacht athardha ó Uíbh Ráthach,

Thiar sa Mhainistir atá an Ghaolainn Bhreá

Is barr bua ón simpleoir siúlach,

Candide-Il faut cultiver notre jardin.

 

Ní raibh deireadh leis an Feng Shui fós.

Más fíor don bhfealsamh eolach:

Ó chorrthónacht an duine

A thagann trioblóidí na cruinne,

Níorbh fhéidir staonadh gan aghaidh

A thabhairt ar bhileoga an cheana

Chun bualadh le taibhsí geanúla

Is aga a chaitheamh ina gcomhluadar

Sara scaoilfí leo go buan.

 

Síolta a bhíonn i dtaisce, le stair,

san iothlainn, nuair a fhaigheann

Grian is teas san aer, péacann.

Leath boladh labhandair agus cad é gáire

Ón dteagmháil le pár na céadseirce,

Le clúdaigh sheanlitreacha ó Lesotho,

Líníocht ó Taizé agus duilleoga seirgthe

Ómra is odhra ón Iorua is ón nGearmáin

Móide beannú fileata ó gharnóir mo chroí.

 

Fóill! Tá dráma tagtha chun solais

Óna labhrann guth genius grinn

An Choma, ag cur in iúl laom beo

A phearsan bhí caoin, dea-mheabhrach.

I sceanairt an léinn ní bhfuarthas a leithéid:

‘Tá Dia díreach ar nós mise,

Réchúiseach, dea-ghiúmartha.’

Go rabhabhair beirt ag filíocht

Ar a chéile ar staitse na síoraíochta.

 

 

Ó bhrobh go beart, bhailigh banc cuimhní

Chomh luachmhar, leochaileach le cuislí

A d’iompair fuil na beatha tamall.

Ar bhlúire páipéir, bhí uimhir fóin

Scrabhaite ag láimh chreathánach,

Lámh a bhí láidir tapaidh

Mar mhaide droighin uair.

Seo libh anois, a thaiscí,

Go n-éirí bhur slí libh.

 

Tar éis dua agus allas na hiarrachta

Dheineas amach, siúrálta, go mbeinn

Ar mo chúilín seabhrach, scóp orm

Ag beartú síolta an tsó

A bhéarfadh fómhar an tsuaimhnis aigne.

B’shin ocht ráithe cráite ó shin……

Thit lug an chiúnais ar lag

An chúraim d’fhág smúit

Is scamall ar an bpaiste talún.

 

Anois, Lá ‘le Bríde curtha tharam,

Geimhreadh tostach fairis, éisteod

Le guth an sprideoigín ón gclaí:

‘Múscail do mhisneach arís eile.

Bíodh comhbhá agat leis an simpleoir,

A thriall ó theas na hAfraice go sioc na hIorua

Ar thóir thaibhseamh an Tír Tairngire,

Gur ghlac leis nach bhfuil sásamh sa tsaol,

Chomh tairbheach le saothrú an ghairdín.

 

 

 

B’fhéidir go bhfoilseodh Hildegard luibheolaí

Conas go gcruthaíonn muirín carntha na mblian

-Rósanna Muire na cuimhne is cupóga na mbotún

Is úlla na cailliúna, gréas an fháis is athfháis.

Níl aon cheannchúrsa ach timpeall i bhfáinne.

An saothraí foighneach, a thosnaíonn as an nua,

Tabharfaidh sé, in am trátha, an chraobh ghlas

Óna gcloisfear, nuair is rogha leis féin,

An scol is binne ó lon dubh na héigse.

 

 

©2013 Bríd Ní Mhóráin

 

 

 

 

Author Links

 

Filíocht le Bríd Ní Mhóráin ag Connotation Press

Filíocht le Ní Mhóráin ag Youtube

Ceannaigh Pietas le Bríd Ní Mhóráin ag Kennys.ie

 

 

CLÁR AR AIS GO DTÍ AN BARR AN CHÉAD DÁN EILE

 

 

   
 
©2009 Southword Editions
and
Munster Literature Centre
   

Southword 6 Southword No 7 Southword No 8 Southword No 9 Southword No 10 Southword 11 southword 12 Southword No 14 Southword No 15