s
s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MLC

GO TO MLC HOMEPAGE


FOOL FOR POETRY
INTERNATIONAL CHAPBOOK
COMPETITION 2018


 

submit
Submit to Southword

 

 

ONLINE BOOKSTORE FEATURED TITLES

 

New Irish Voices
Poetry chapbooks by
Roisin Kelly & Paul McMahon


 

 

Liberty Walks Naked
by Maram al-Masri, trans. Theo Dorgan

 

n


Chapbooks by Fool for Poetry
Competition Winners 2018

Not in Heaven by Molly Minturn
Bog Arabic by Bernadette McCarthy


 

 

Richesses

Richesses: Francophone Songwriter Poets
Edited and translated by Aidan Hayes

 

 

 

 

Munster Literature Centre

Create your badge

 

 

 

 

 

Arts Council

 

 

Cork City Council

 

 

Foras na Gaeilge

 

 

Cork County Council

   

 

 

SÉAMUS BARRA Ó SÚILLEABHÁIN

 

 

 

 

 

seamusIs file agus fear haiku é Séamus Barra Ó Súilleabháin as Lios Tuathail. Bhain sé amach Craobh Slamfhilíocht na hÉireann 2011/2012 agus Cúirt 2013. Craoladh a chuid reacaireachta ar raidió is teilifís agus chonacthas é ag cur thar maoil le rannta máchaileacha ag An Cabaret Craiceáilte, Imram, an Phicnic Leictreach, agus an Tóstal. Fé láthair, tá a chéad beagshaothar Loitríocht iml.1 idir lámha aige cois Laoi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

méféineachas ár linne

 

 

sinne sclábhaithe an ghrá
ár n-uaireanta oibre níos faide ná an lá

bíonn doras amach ag luascadh…
ach is gaire dúinn an Stól
an Stól
ardán na scéalta éithigh fé laochra gaelacha
do thréig sinn i lios na breithe fadó
a d’fhág againn brionglóidí baoise
agus tart íota-
n’fheadar ‘bhfuil deoch uait?
bíodh...
toisc eitleán ag scríobadh a lorg trí spéartha dúghorma
toisc éinín éigin nach marbh dó
ag portaireacht ar chraobh,
caithfidh go bhfuil deoch uait!
comóradh… nó scéal
mar a mhionnaigh seaman gioblach i gcogar
ar bhruach na Coiribe;

tá Sé i ngach ball de a chara
cé gur gránna an mhíorúilt
na crainn locha scamaill,
fiú an deannach!
táimid i ngach ball
Díot.

sinne na sclábhaithe
a sheas ar dhroichead an olagóin
ag amadántacht de bharr
chonartha rúnda na ndaoine gealgháireacha,
a dhein scigaithris
ar Amhrán na bhFiann

le 'harmonica,' 'hang drum' is tiompán
chun míchompórd na sluaite
a thionlacan le glór spideogach
tráth an chluiche cheannais dheireanaigh

sinne na lúdramáin is dúdairí dúchais
do shéan do shaibhreas na bhflaitheas
nuair a sheasamar ar thairseach an Chomhairle Chontae
ag éileamh go leanbaí
braon amháin de ghalar gonta na hoidhreachta
bheith athlonnaithe i rinn do shúil,
an tSúil, atá ag caochadh anois.

agus cuireadh fáilte roimh chomhréir
gach eascaine a deineadh orainn

i rith an chorónaithe
ghlacamar leis na teidil ísleachta
ar nós ‘fríc’, ‘francach’, agus ‘faigead’
ar thrí scilling phlaisteach an duine.

i ngan fhios dona claonairí dílse
a bhí ag tabhairt cúnamh callánach
dúinn sa léirsiú ar son ré mhac an bhacaigh
d’fhanamar i bhfolach in íoslach an músaem ríoga
ag meabhrú na mbriathra trína ngineann
an t-easaontas fileata mar
tar éis an tsaoil, de réir fheart ár nDé
sciorrann gach gath gréine go haorach
ó bharr an tslé’

go bun buidéil
arís is arís is arís
ach fós

le teacht an aonaigh
bímid ag caitheamh hata na réabhlóide arís.

péacu cowboy, sombrero, seanchaipín padaí
an TD gona lapaí i bpóca éinne a dhein
díoscúrsa saoithiúil ar fhaisean culchie
gach dan-pheadaí-andaí a chuir náire cultúrtha air-
chaithfimis an sean-hata go sona sásta
ag féile ar bith!
ar barr beidh an cleite cocáltha
i dtreo na Tíre Tairngire mar

ar shlite

is sagairt sinn freisin,

oilithrigh ag spaisteoireacht na n-ascaillí
chun faoiseamh a thabhairt ar ár nglúine
le dearna…
ar bís chun déirce a ghlacadh ó éinne
ar ár dteangacha bána;
nimhbhlas an aráin laethúil
ag réabadh áiféise róchoimhthíoch ar an dturas,
an dualgas á chomhlíonadh borradh na ceimice a leanúint
sa tóir
ar an gcéad splanc féinchomhfhiosach ar imeall pluaise
sa Gháirdín Phárthais athuair
nó go dtitimid

ar faic

          de faic
ar faic

          de faic

                   gan faic…

sa thriop so
tá orainn pé lón atá saor in aisce a ithe
le mórtas baoth

ar mhaithe le cúis an chroí
(ar ndóigh)

toilteanach freastal ar eispéireas dearfach foghlamtha eile
i gan fhios dár dtuistí.

ar nós páistí
a lig a leasathair dóibh fánúint ina suí
thar am luí
chun féachaint ar an Exorcist
de réir mhianta anabaí
sáinnítear ár léargas i gcathaoir bháite in allas
an Cros Mór Bán
á thaoscadh as an dteilifís
á leá go grinneall an ionathair

sinne
tá ag maireachtaint i rince na saoirse briste
gona saighdeanna sotalacha
ag cur poll de shíor
inár gcúraimí folmha

is dá mhéad an éagóir
ní éireoimis amach choíche
ach in éadan ár leannán
taobh thiar den ndoras iata

ní dhéanfaimis bruíon le héinne
ach ár muintir
a chasann olagón síoraí
os cionn gach fuck-up
dá dtiocfadh an Lá
go mbeadh cath á chur
ar an nDiabhal féin i bpríomhshráid na cathrach
do gheofá sinn bailithe go histéireach
sa fhoscadán frithnúicléach

ag dul sa ghleo le seanmháithreacha
is ár gcomh-pháistí gréine

ár n-ingne, ailt is sceana
ag scriosadh aon leid
de leigheas ár gCineál
tá fágtha ar oscailt

fé sheacht

roic ár sinsir
á sá againn
go hólta
fé sheacht, nach
réitíonn ár gcuid féin linn

(déan comhartha na croise)

nach
réitíonn ár gcuid féin linn

(déanaimis comhartha na croise)
nach réitíonn….

…..sclábhaithe an ghrá

a n-uaireanta oibre
níos faide ná an lá

sinne sclábhaithe an ghrá
tá dorchadas na hoíche

níos doimhne

ná an

lá. 

 

 

©2013 Séamus Barra Ó Súilleabháin

 

 

 

 

Author Links

 

Séamus Barra Ó Súilleabháin blag

'blaosc eitilte ag smaoineamh os ard' le Ó Súilleabháin ag Southword (Issue 22)

'Racht fhiliocht ag an chabaret craiceailte' (YouTube)

 

 

CLÁR AR AIS GO DTÍ AN BARR AN CHÉAD DÁN EILE

 

 

   
 
©2009 Southword Editions
and
Munster Literature Centre
   

Southword 6 Southword No 7 Southword No 8 Southword No 9 Southword No 10 Southword 11 southword 12 Southword No 14 Southword No 15